Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:

KOMITET REDAKCYJNY

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, prof. zw. UTP
e-mail: Jozef.Flizikowski@utp.edu.pl

Członkowie (Redaktorzy Działowi)

dr inż. Krzysztof Pawłowski – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
e-mail: Krzysztof.Pawlowski@utp.edu.pl

dr hab. inż. Katarzyna Budzińska – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
e-mail: Katarzyna.Budzinska@utp.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. nadzw. UTP – Wydział Inżynierii Mechanicznej
e-mail: Tomasz.Piatkowski@utp.edu.pl

dr hab. inż. Joanna Lemanowicz – Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
e-mail: Joanna.Lemanowicz@utp.edu.pl

dr hab. Małgorzata Kaczorowska, prof. nadzw. UTP – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
e-mail: Malgorzata.Kaczorowska@utp.edu.pl

dr Mieczysław Naparty – Instytut Matematyki i Fizyki
e-mail: Mieczyslaw.Naparty@utp.edu.pl

dr inż. Marta Kolasa – Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki (seria Elektrotechnika)
e-mail: Marta.Kolasa@utp.edu.pl

dr inż. Beata Marciniak – Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki (seria Telekomunikacja i Elektronika),
e-mail: Beata.Marciniak@utp.edu.pl

dr Lidia Nowakowska – Wydział Zarzadzania
e-mail: Lidia.Nowakowska@utp.edu.pl

dr hab. inż. Edward Wilczewski – przewodniczący Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum seria Agricultura
e-mail: Edward.Wilczewski@utp.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński - przewodniczący Rady Programowej Acta Scientiarum Polonorum i Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
e-mail: Janusz.Prusinski@utp.edu.pl

mgr Dorota Ślachciak – kierownik WU
e-mail: Dorota.Slachciak@utp.edu.pl