Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
METODA WYBORU EFEKTYWNEJ STRATEGII EKSPLOATACJI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH
Leszek Knopik
Rok: 2010
ISSN: 0209-0597

Praca dotyczy zastosowań wymian według wieku obiektów technicznych oraz problemów związanych z rozkładem czasu życia obiektu technicznego. Główny nacisk położono na optymalizację zysku na jednostkę czasu i współczynnik gotowości systemu eksploatacji.
Cel i zakres pracy przedstawiono we wstępie.
Po wstępie następuje rozdział 2, w którym wprowadzone zostały niezbędne w dal-szych rozważaniach oznaczenia i pojęcia. Zdefiniowano rozkłady czasów życia stoso-wane do wymian według wieku i klasy rozkładów niezawodności. W szczególności rozważane są rozkłady z jednomodalną funkcją intensywności uszkodzeń.  
Trzy modele: Harriagi, Grabskiego i Yecha są prezentowane w rozdziale 3. Ten rozdział zawiera także przykłady różnych rozkładów czasów życia w modelach wymian według wieku.  
Rozdział 4 jest związany z uogólnieniem 3-stanowego modelu wymian według wieku obiektów technicznych. Ten model wykorzystuje procesy semi-markowskie. Założono, że wymiana i naprawa nie prowadzą do pełnej efektywności obiektu tech-nicznego.  
W rozdziale 5 wprowadzono uogólnienia wyników 3-stanowego modelu wymian. Ten rozdział zawiera także wyniki badań zysku na jednostkę czasu i gotowości wielo-stanowego systemu eksploatacji. Przykłady numeryczne rzeczywistych systemów eks-ploatacji pokazują stosowalność tego uogólnienia 3-stanowego modelu wymian.  
W rozdziale 6 badano uogólnienie modelu Yecha wymian według wieku obiektów z gwarancją. W tym modelu zakłada się, że niepomijalne są czasy wymiany i naprawy.
W rozdziale 7 zaprezentowano wyniki z klas rozkładów starzejących, mieszanin rozkładów i ograniczeń dla średniego czasu między naprawami. W szczególności wy-znaczono mieszaninę rozkładów mających jednomodalną funkcję intensywności uszko-dzeń. Wyniki z mieszanin rozkładów wykorzystane do estymacji funkcji niezawodności i funkcji intensywności uszkodzeń zastosowano do systemu elektrycznego autobusu.
Ponadto dołączono szeroką bibliografię tematu. TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.