Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
PROPAGACJA I ZATRZYMYWANIE ŚWIATŁA W CZTEROPOZIOMOWYM OŚRODKU ATOMOWYM O KONFIGURACJI TRÓJNOGA
Sylwia Zielińska-Kaniasty
Rok: 2012
ISSN: 0209-0597

Praca badawcza ma charakter interdyscyplinarny. Uwzględniono w niej aspekty doty-czące zagadnień z zakresu materiałoznawstwa, mechaniki pękania oraz metod komputero-wych. Przedmiotem rozprawy jest komputerowe modelowanie rozwoju uszkodzeń i pękania zachodzącego w stalowych elementach zbiorników kriogenicznych, które umożliwia określa-nie zakresu temperatury przejścia od pękania ciągliwego do pękania kruchego materiału.  W celu uniknięcia pękania elementów urządzeń pracujących w obniżonych temperaturach używa się gatunków stali, które charakteryzują się temperaturą przejścia od właściwości cią-gliwych do właściwości kruchych materiału niższymi od ich temperatury pracy. Po to, aby oszacować prawdopodobieństwo przejścia od właściwości ciągliwych do właściwości kru-chych stali opracowany został przez autora nowy model mikromechaniczny służący do opisu rozwoju uszkodzeń w metalach. Model ten uwzględnia dwa odmienne rodzaje kryteriów mi-kromechanicznych – zarówno dla ciągliwego, jak i kruchego pękania materiału. W swoich  poprzednich pracach badawczych autor zmodyfikował znane mikromechaniczne kryteria, a także procedury numeryczne w kontekście możliwości określania dużego rozrzutu odporno-ści materiału na kruche pękanie, gdy poprzedzone jest ono wcześniejszym rozwojem mikro-uszkodzeń plastycznych. Dodatkowym celem pracy jest udoskonalenie sformułowanej przez autora metody elementów konturu brzegowego, ponieważ standardowe dyskretne metody numeryczne: elementów skończonych, a także objętości skończonych są często nieskuteczne, a także mało efektywne przy rozpatrywaniu tego typu zagadnień. Nowa metoda brzegowych odcinków konturu wraz ze zmodyfikowanymi mikromechanicznymi kryteriami wytrzymało-ściowymi umożliwia projektowanie zbiorników kriogenicznych zgodnie z zasadami mechaniki pękania.
 TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.