Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
MONO- I WIELOKATIONOWE BARWNIKI POLIMETINOWE JAKO SENSYBILIZATORY W DWU- I TRÓJSKŁADNIKOWYCH UKŁADACH FOTOINICJUJĄCYCH POLIMERYZACJĘ WOLNORODNIKOWĄ ORAZ SONDY SPEKTROSKOPOWE
Janina Kabatc
Rok: 2012
ISSN: 0209-0597

Barwniki polimetinowe w parze jonowej z anionem alkilotrifenyloboranowym na-leżą do komercyjnie stosowanych barwnikowych układów fotoinicjujących polimeryza-cję wolnorodnikową monomerów wielofunkcyjnych. Inicjowanie polimeryzacji przez tego typu układy jest możliwe dzięki reakcji, jakiej ulega barwnik w stanie elektronowo wzbudzonym z anionem alkilotrifenyloboranowym (donor elektronu). Proces ten pro-wadzi do otrzymania wolnych rodników, które mogą zainicjować reakcję rodnikową.
W pracy omówiono wpływ budowy akceptora elektronu (sensybilizatora) i donora elektronu (koinicjatora) na zdolności fotoinicjujące par fotoredoks, zawierających kation barwnika polimetinowego (akceptor elektronu) i anion boranowy (donor elektro-nu).
Znaczną poprawę szybkości inicjowania polimeryzacji wolnorodnikowej osiągnię-to poprzez wprowadzenie do dwuskładnikowego układu fotoinicjującego (soli borano-wej barwnika polimetinowego) drugiego koinicjatora lub zastosowanie wielochromofo-rowych względnie wielokationowych barwników polimetinowych jako sensybilizato-rów w układach fotoinicjujących.
Przedstawiono mechanizmy reakcji, które zachodzą w trójskładnikowych układach po absorpcji kwantu światła, a także wyniki badań kinetycznych przy zastosowaniu dwu- i trójskładnikowych układów fotoinicjujących.
Określono właściwości solwatochromowe niesymetrycznych barwników cyjani-nowych oraz wyznaczono wartości momentów dipolowych w stanach podstawowym i wzbudzonym przy zastosowaniu metody opartej na przesunięciu pasm absorpcji i fluo-rescencji wraz ze zmianą polarności rozpuszczalnika.
Barwniki wykazujące właściwości solwatochromowe zastosowano jako sondy spektroskopowe w badaniu kinetyki polimeryzacji inicjowanej termicznie lub fotoche-micznie.TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.