Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
SYMULACJA KOMPUTEROWA OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ POWIERZCHNI KRZYWOLINIOWYCH ELEKTRODĄ ROBOCZĄ O ZŁOŻONYM RUCHU TRANSLACYJNYM
Tomasz Paczkowski
Rok: 2012
ISSN: 0209-0597

Rozprawa dotyczy obróbki elektrochemicznej, w której do kształtowania makrogeometrii i struktury geometrycznej obrabianych powierzchni krzywoli-niowych części maszyn i narzędzi, wykorzystuje się roztwarzanie elektroche-miczne (ECM) materiału przy dużych gęstościach prądu.
Zasadnicze kłopoty w obróbce ECM danego wyrobu, szczególnie wynikają z prawidłowego projektowania złożonej (3D) powierzchni czynnej elektrody roboczej (ER) oraz doboru warunków obróbki tzn. parametrów elektrycznych, hydrodynamicznych, właściwości elektrolitu. Hydrodynamika przepływu oraz właściwości ośrodka decydują o procesach wymiany masy, pędu i energii  w szczelinie międzyelektrodowej. Wymienione procesy są ze sobą ściśle sprzę-żone i mają istotny wpływ na kształt, własności użytkowe powierzchni obrabia-nej oraz dokładność odwzorowania ER. Jednym ze sposobów poprawienia do-kładności odwzorowania ER jest zastosowanie dodatkowych ruchów transla-cyjnych ER.
Celem pracy jest sformułowanie modelu matematycznego obróbki ECM powierzchni krzywoliniowych dla złożonego ruchu translacyjnego elektrod oraz jego weryfikacja doświadczalna.  
Zjawiska fizyczne występujące w szczelinie międzyelektrodowej opisano układem równań różniczkowych cząstkowych, wynikających z bilansu masy, pędu i energii przepływającego elektrolitu w szczelinie.
Sformułowane w pracy równania opisujące ewolucję kształtu powierzchni obrabianej oraz przepływ elektrolitu (mieszaniny cieczy i gazu) w szczelinie, uproszczono wprowadzając założenia dotyczące przepływu, rozkładu objęto-ściowej koncentracji fazy gazowej oraz wysokości szczeliny. Następnie rozwią-zano je częściowo analitycznie i numerycznie, opracowując przy tym metody dyskretyzacji powierzchni krzywoliniowych elektrod oraz algorytmy kompute-rowe symulacji obróbki ECM. Zaproponowany model matematyczny obróbki zweryfikowano doświadczalnie na zaprojektowanym stanowisku badawczym.
Wnioski zawarte w pracy podzielono na trzy grupy określając zakres i możliwości ich wykorzystania. Stanowią też one potwierdzenie zrealizowania założonego na wstępie celu rozprawy.TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.