Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
WYTŁACZARKI DWUŚLIMAKOWE WSPÓŁBIEŻNE W KONSTYTUOWANIU MIESZANIN Z TWORZYW POLIMEROWYCH WTÓRNYCH
Bogusław Królikowski
Rok: 2012
ISSN: 0209-0597

W pracy starano się określić możliwości praktycznego wykorzystania mieszanin tworzyw polimerowych wtórnych, które potencjalnie znajdować się mogą w globalnym odpadzie tworzyw poużytkowych w kraju, a więc PE, PP, PS, PET, PVC. Założono, że w celach badawczych tworzywa te przetwarzane będą w odpowiednich mieszaninach binarnych, bez środków kompatybili-zujących, przy zastosowaniu maszyny przetwórczej o odpowiedniej konstrukcji. Praca w swym założeniu dotyczy przede wszystkim recyklingu tworzyw wtór-nych, więc aby uzyskać niczym nie zakłócony obraz faktycznego wpływu ope-racji mechanicznego przetwarzania dwuślimakowego na właściwości konstytu-owanych mieszanin polimerowych z tworzyw wtórnych, badania prowadzono na tworzywach pierwotnych.  
W pracy zastosowano laboratoryjną wytłaczarkę dwuślimakową wyposa-żoną w modułowy układ ślimaków składający się z 30 segmentów. Do prób wybrano dwie konfiguracje segmentów o przeciwnie względem siebie działają-cych funkcjach dyspersyjno-dystrybutywnych.  
Tworzywa jak i ich mieszaniny przetwarzano w warunkach symulujących rzeczywisty recykling. Otrzymane mieszaniny tworzyw poddano badaniom strukturalnym, mechanicznym, termicznym i reologicznym. Stwierdzono, że przetwarzane tworzywa jak i ich mieszaniny wykazują zmiany w strukturze wewnętrznej w stosunku do polimerów pierwotnych. Zmiany te identyfikowano za pomocą metod termicznych DSC i TGA oraz strukturalnych FTIR i SEM.    
Przebadane tworzywa jak i wszystkie ich mieszaniny zachowują pod względem mechanicznym wartości parametrów w korzystnych zakresach. Mo-gą być one dobrze przetwarzać metodą wytłaczania, a także wtryskiwania i charakteryzują się wartościami parametrów pośrednimi pomiędzy tymi dla osnowy polimerowej i fazy rozproszonej.
Stosowanie binarnych mieszanin tworzywowych, przetwarzanych w ma-szynach o specyficznych właściwościach homogenizujących, bez środków kompatybilizujących, szczególnie w przypadku tworzyw wtórnych, może przy-czynić się do otrzymywania materiałów użytkowych o nowej jakości, bez zwiększania kosztów dotychczas stosowanego, klasycznego recyklingu.
 TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.