Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
FOLIOFAGI TWORZĄCE WYROŚLA NA Quercus robur (LINNAEUS)
Danuta Wrzesińska
Rok: 2013
ISBN: 978-83-61314-79-0
ISSN: 0209-0597

Badania nad występowaniem foliofagów tworzących wyrośla na dębach Quercus robur prowadzono w latach 2010-2012 na dziewięciu stanowiskach znajdujących się na terenie Bydgoszczy i w okolicznych miejscowościach. Podczas trzyletnich badań na 97200 liściach i 24300 pędach odnotowano łącznie 53077 galasów. Najwięcej wyrośli tworzyły gatunki należące do rzędów: Hymenoptera (53,37%) i Hemiptera (41,13%), znacznie mniej do Diptera (4,20%), a najmniej do Lepidoptera (1,30%).
 Analiza zebranego materiału wykazała występowanie 19 gatunków, w tym z ro-dziny: Cecidomyiidae: Macrodiplosis pustularis (Bremi) i M. roboris (Hardy), z Cyni-pidae: Andricus curvator (Hartig) ♀♂, A. foecundatrix (Hartig) ♀♀, A. kollari (Hartig) ♀♀, Biorhiza pallida (Olivier) ♀♂, Cynips agama (Hartig) ♀♀, C. divisa (Hartig) ♀♀,
C. disticha (Hartig) ♀♀, C. quercusfolii (Linnaeus) ♀♀ i ♀♂, C. longiventris (Hartig) ♀♀, Neuroterus albipes (Schenck) ♀♀, N. anthracinus (Curtis) ♀♀, N. numismalis (Fourcroy) ♀♀, N. quercusbaccarum (Linnaeus) ♀♀, N. tricolor (Hartig) ♀♀ i Trigo-naspis megaptera (Panzer) ♀♀, z Heliozelidae: Heliozela sericiella (Haworth) i z Triozidae: Trioza remota (Foerster).  
Skład gatunkowy wyrośli na dębach był najbogatszy na stanowiskach leśnych, od-dalonych od obszarów zurbanizowanych i tras komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Leśnego Parku w Myślęcinku1 i na obu stanowiskach na Osowej Górze, gdzie stwierdzono 19 taksonów oraz w Myślęcinku2 – 17 gatunków. Nieco uboższy skład ga-tunkowy wykazano na obrzeżach lasów w pobliżu arterii komunikacyjnych o dużym na-tężeniu ruchu samochodowego – w Osówcu i Szczutkach (15) oraz w Janowie (14), a najmniej różnorodny w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych – w parku miejskim Nad Kanałem Bydgoskim (10) oraz w Fordonie (6).  
Najwięcej wyrośli na dębach odnotowano w 2012 roku (30039), mniej w 2010 (15335), a najmniej w 2011 (7703). Znacznie wyższa liczebność galasów na blaszkach liściowych dębów stwierdzonych w 2012 roku spowodowana była nagłym wzrostem li-czebności populacji pluskwiaków z rodziny Triozidae, które w poprzednich latach wy-stępowały mniej licznie lub w ogóle ich nie zaobserwowano.
Najliczniej na Q. robur występowały T. remota, N. quercusbaccarum ♀♀, N. nu-mismalis ♀♀, N. quercusbaccarum ♀♀, a w pierwszych dwóch latach również N. an-thracinus ♀♀, C. longiventris ♀♀ oraz M. pustularis.
Najwyższy wskaźnik częstości występowania wyrośli stwierdzono na stanowi-skach leśnych w sezonie wegetacyjnym 2012 roku tylko dla T. remota i wynosił on od 0,29601 do 0,42051. Wysoki wskaźnik na liściach dębów odnotowano również dla
N. quercusbaccarum ♀♀, który wahał się w granicach od 0,24057 do 0,42051, dla
N. numismalis ♀♀ od 0,11968 do 0,31705, a dla Cynips quercusfolii ♀♀ od 0,13770 do 0,14863.
Największą różnorodność gatunkową zanotowano w parku miejskim Nad Kana-łem Bydgoskim oraz w Szczutkach i Janowie (miara Simpsona = 0,18; 0,19 i 0,19). Świadczyło to o znacznie różnorodnym zgrupowaniu owadów tworzących galasy i niż-szych wskaźnikach dominacji pojedynczych gatunków.TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.