Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
MODELOWANIE ROZWOJU USZKODZEŃ I PĘKANIA ZACHODZĄCEGO W STALOWYCH ELEMENTACH ZBIORNIKÓW KRIOGENICZNYCH
Jacek Jackiewicz

Praca badawcza ma charakter interdyscyplinarny. Uwzględniono w niej aspekty doty-czące zagadnień z zakresu materiałoznawstwa, mechaniki pękania oraz metod komputero-wych. Przedmiotem rozprawy jest komputerowe modelowanie rozwoju uszkodzeń i pękania zachodzącego w stalowych elementach zbiorników kriogenicznych, które umożliwia określa-nie zakresu temperatury przejścia od pękania ciągliwego do pękania kruchego materiału.  W celu uniknięcia pękania elementów urządzeń pracujących w obniżonych temperaturach używa się gatunków stali, które charakteryzują się temperaturą przejścia od właściwości cią-gliwych do właściwości kruchych materiału niższymi od ich temperatury pracy. Po to, aby oszacować prawdopodobieństwo przejścia od właściwości ciągliwych do właściwości kru-chych stali opracowany został przez autora nowy model mikromechaniczny służący do opisu rozwoju uszkodzeń w metalach. Model ten uwzględnia dwa odmienne rodzaje kryteriów mi-kromechanicznych – zarówno dla ciągliwego, jak i kruchego pękania materiału. W swoich  poprzednich pracach badawczych autor zmodyfikował znane mikromechaniczne kryteria, a także procedury numeryczne w kontekście możliwości określania dużego rozrzutu odporno-ści materiału na kruche pękanie, gdy poprzedzone jest ono wcześniejszym rozwojem mikro-uszkodzeń plastycznych. Dodatkowym celem pracy jest udoskonalenie sformułowanej przez autora metody elementów konturu brzegowego, ponieważ standardowe dyskretne metody numeryczne: elementów skończonych, a także objętości skończonych są często nieskuteczne, a także mało efektywne przy rozpatrywaniu tego typu zagadnień. Nowa metoda brzegowych odcinków konturu wraz ze zmodyfikowanymi mikromechanicznymi kryteriami wytrzymało-ściowymiTA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.