Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:

Struktura  i  zadania  Wydawnictw  uczelnianych

 

§ 1

Strukturę Wydawnictw tworzą:

1. Zespół Przygotowania Redakcyjnego.

2. Zespół Redakcji Technicznej i Składu Komputerowego.

3. Zakład Małej Poligrafii.

§ 2

Do zadań Zespołu Przygotowania Redakcyjnego należy:

–   opracowanie redakcyjne tekstu,

–   współpraca z autorami, tłumaczami, grafikami przy ustalaniu treści i postaci graficznej publikacji,

–   korekta wydawnicza.

§ 3

Do zadań Zespołu Redakcji Technicznej i Składu Komputerowego należy:

–   przygotowanie techniczne prac do druku,

–   korekta techniczna i przygotowanie ostatecznej wersji pracy, po korekcie autorskiej, do opublikowania,

–   nadzorowanie procesu druku,

–   przygotowanie i umieszczanie wersji elektronicznych publikacji na www Wydawnictw i w krajowych i zagranicznych bazach indeksujących

§ 4

Zakład Małej Poligrafii wykonuje:

–   druk i oprawę opracowań zgodnie ze zleceniami otrzymanymi od kierownika Wydawnictw,

–   prace introligatorskie na rzecz Uczelni,

–   różnego rodzaju druki akcydensowe na potrzeby Uczelni.